• 1

O nama

Naš logo

"Zelena Mreža" BiH

“Zelena mreža BiH” predstavlja neformalnu mrežu korisnika projekta “Cvijetna dolina” koji su kroz njegove aktivnosti postali uzgajivača ljekovitog i aromatičnog bilja. Projekat “Cvijetna dolina” provodi Udruženje “Snaga žene” od 2006. godine u okviru psihosocijalne podrške za žrtve rata, a predstavlja radno - okupacionu terapiju koja pored rehabilitacijskog ima za cilj i ekonomsko osnaživanje žrtava, te njihovu reintegraciju u zajednici, kao i smanjenje siromaštva u regiji.


Pročitajte više...